Personlige data til CVJeg Bjørn Schlæger foran Grangaard til CV

 • Navn: Jesper Bjørn Schlæger
 • Adresse: Elmegade 2c, 1. tv, Hammerum, Herning
 • Mobil: 30 11 43 73
 • Email: jesper @ schlaeger . nu (fjern de 4 mellemrum)
 • Sociale medier: Ja de fleste. De fremgår tydeligt på de fleste sider på denne hjemmeside

Find yderligere oplysninger på min præsentationsside, eller læs nogle af de mange personlige og interessante blog indlæg.

Uddannelse til CV

 • Aarhus Universitet, Herning, Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration, 2018-2021
 • Grindsted Landbrugsskole, Landbrugsuddannelsen grundforløb 2, 2015-2016
 • Kriminalforsorgens Uddannelses Center, fængselsbetjent, 2008-2011
 • Handelshøjskolen i Aarhus, HD Økonomi og ledelse 1. halvdel, 2002-2004
 • Tietgensskolen i Odense, Kontoruddannelse med speciale i administration, 2001-2003
 • Århus Købmandsskole, Hhx, 1998-2001

Beskæftigelse til CVJesper i Hans Majestæts tjeneste til CV

 • YDING A/S som kommunikationsansvarlig, 2018
 • Viden Djurs brobygningsprojekt som lærervikar, 2017
 • Sommerbjerg malkestald som landbrugsassistent, 2016
 • Ikast-Brande Kommune, Plejefamilie 2013 – 2016
 • Ikast-Brande Kommune, Støtte-kontakt person 2013
 • Ikast-Brande Kommune, Ungdomsskole underviser 2009 – 2010
 • Kriminalforsorgen, Statsfængslet ved Sønder Omme som fængselsbetjent, 2008 – 2015
 • Bestseller IT som EDI specialist og projektleder, 2007 – 2009
 • Skovby huse i projektstilling som EXCEL Specialist, 2007
 • TDC Services som analysekonsulent 2003 – 2007
 • TDC som kontorelev 2001 – 2003
 • Bilka som salgsassistent, timeansat, 1999 – 2001
 • Kiosken Rosenhøj som salgsassistent, timeansat, 1994 – 1999
 • Prinsens Livregiment som værnepligtig, 1997

Tillidshverv til CVJesper til hest på CV

 • President of Student Activity Association, 2019-2021
 • President of Bsc(B)-Union, 2019-2020
 • Class representative, 2018-2021
 • Web-ansvarlig i Aarhus Blotlaug, 2014 – 2016
 • Bestyrelsesformand for Lystersminde pasningsordning, 2013 – 2015
 • Kasserer i Sønder Omme Rytterklub, 2012 – 2015
 • Elevrådsformand, Århus Købmandsskole Viemosevej 1998 – 2001

Certificeringer til CV

 • Truck certificat, 2015
 • SAS Institute, SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9, 2005
 • SAS Institute, SAS Certified Base programmer for SAS 9, 2004

Funktionsbeskrivelser til CV

YDING A/S 2018 – uddybning til CV:
Jesper laver kommunikation i byggeriet
Sikkerhedsudstyret var på plads, når jeg besøgte byggepladser

I 6 måneder var jeg tilknyttet YDING A/S som kommunikationsansvarlig, en praktikplads jeg selv havde fundet, og som skulle være en væsentlig del af, at jeg kunne blive klar til at gennemføre en ny uddannelse – indenfor kommunikation. Mine arbejdsopgaver var meget varierede indenfor kommunikation. Det betød deltagelse i arrangementer som “første spadestik” eller “rejsegilde”, og følgeligt kommunikere den gode historie. Det handlede om sociale medier, hjemmesider og tilgængelige fotos, som skulle vurderes og opdateres. Endvidere udsendte jeg personaleinformation med henblik på at øge forståelse for virksomheden for alle fra bestyrelse til lærling.

Viden Djurs 2017 – uddybning af CV:

Under tilknytning til Viden Djurs har jeg fungeret som lærervikar, eller -assistent for unge mennesker, som er faldet det offentlige system, ikke har kunne placeres i praktik, og ej været vurderet hverken uddannelses- eller arbejdsparate. Opgaverne strakte sig således over et bredt spektre gennem læring og undervisning til opgaver omkring socialt ansvar, misbrug, økonomi og meget mere. Jeg oplevede mig selv veltilpas i funktionen, hvor jeg havde et bredt overblik over kursisterne, og en stærk evne til at behandle dem individuelt med stærk respekt for den enkelte. Grundet kursisternes skiftende forhold til ansvarlighed og aftaler var det meget svært at planlægge et dagens forløb. Jeg måtte således om morgenen afventer hvem der mødte frem, og derefter “planlægge”. Det betød, at basisundervisningen måtte ligge på rygraden. Undervejs var jeg projektleder og underviser på 3 projekter.

 1. Indspilning af en film om brobygningsprojektet med baggrund i kursisternes egne udtalelser
 2. Etablering af nydesignet og nybehandlet hjemmeside om brobygningsprojektet
  1. Herunder et projekt hvor kursisterne skulle lære om forskellige medier og kommunikationsformen i dem. De skulle i det projekt blandt andet skrive et blogindlæg.
 3. Privatøkonomi er en ukendt ting for mange at de berørte unge, så jeg lavede et projekt, hvor de lærte at lægge et budget, og hvor vi fik talt i dybden om de forskellige typer budgetposter

Endvidere fik jeg under forløbet en uvurderligt sparring med en kollega med årelang erfaring i rekrutteringsopgaver.

Jesper Bjørn Schlæger som landmandSommerbjerg 2016 – uddybning af CV:

Jeg var tilknyttet Sommerbjerg som landbrugselev, og brugte den samlede tid hos dem stort set på at malke køer. Jeg lærte i denne periode primært, at jeg fungerer bedre med at have mentale udfordringer, intellektuel videnssøgning og større variationer i arbejdsopgaver, opgavemængder osv.

Ikast-Brande kommune 2013-2016 – uddybning af CV:

Min tilknytning som støtte-kontaktperson startede som en tilfældighed, hvor vores veje krydsede hinanden, og han havde et mærkbart behov for støtte, venlighed, respekt og medvilje. Det udviklede sig siden til, at han flytte ind hos min tidligere hustru og jeg og vi i den forbindelse blev plejeforældre for ham. Arbejdet med et ungt menneske med en række sociale udfordringer, er i høj grad baseret på en vilje til at respektere individet, selv hvis individets holdninger og handlinger ikke er tilnærmelsesvist ens med din retsbevidsthed, eller holdning til rigtigt og forkert. På grund af tavshedspligt kan jeg ikke gå dybere ned i det konkrete ansættelsesforhold.

Jesper i uniformKriminalforsorgen, 2008 – 2015 – uddybning af CV:

Jobbet som fængselsbetjent er noget af det mest alsidige, udfordrende, bredspektrede og vanskelige jeg har kendskab til. Hver dag kræver at være omstillingsparat, for du ved ikke hvad stemning der er på gangen, når du møder ind, du ved ikke om de indsatte, du er kontaktperson for, har noget på hjerte. Du ved heller ikke hvad der er eller har været af ballade, og du aner ikke, om du skal køre en transport på den dag, hvor du regnede med tung faglig sagsbehandling. Og så kan der til enhver tid gå en alarm. Nemt er det ikke, men det var krævende på den fedeste måde.

Bestseller 2007 – 2009 – uddybning af CV:

I Bestseller rendte jeg for første gang på begrebet EDI. Jeg blev ansat til at arbejde med en forkortelse, som var mig totalt ukendt, og skulle bygge viden, erfaring og fleksibilitet op fra bunden. Undervejs havde jeg større mængder af kundekontakt i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Franskrig, Holland, Belgien, Spanien og Portugal. Og med toldmyndighederne i samme lande. Vi udviklede en velfunderet fleksibel løsning, der kunne omdanne “en cirkel til en stjerne, og derefter til en rektangel”.

TDC: 2001 – 2007 – uddybning af CV:

TDC er min hjertevirksomhed og hvor jeg fik den mere professionelt faglige opdragelse. Jeg startede som kontorelev og fortsatte som økonomiassistent og siden analysekonsulent. Undervejs havde jeg en enorm personlig og faglig udvikling. Jeg opnåede en fuld forståelse for accept og respekt, og jeg lærte at blive omstillingsparat, så enhver beslutning kunne ændres dagen efter. Endeligt lærte jeg om total fortrolighed, idet jeg sad med et dagligt arbejdsområde, hvori uudmøntede kapaciteter lå glemt.